นักศึกษาระดับปริญญาโท จากกลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ฯ ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน STRP ที่ University of the Ryukyus, Japan

32190869_372059803281861_3666161234639585280_n

นักศึกษาระดับปริญญาโท จากกลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ฯ ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน STRP ที่ University of the Ryukyus, Japanโดยได้รับทุน JASSO scholarship จากรัฐบาลญี่ปุ่น และทุนสนับสนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเกี่ยสการพัฒนาระบบวัดคุณภาพอ้อยด้วยเทคนิค NIRs และมี Assoc.Prof. Taira Eizo เป็น Host Professor