บัณฑิตศึกษาสังกัดกลุ่มวิจัยฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “23rd International Congress on Irrigation and Drainage ณ Mexico city”

158112 158113 158114 158115 158116 158117 158118 158119 158121 158122

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ นักวิจัยของกลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ฯ พร้อมด้วย น.ส.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ, น.ส.ฐิตินันท์ ป้องนาม และ น.ส.กนกพร สวัสดิ์ปรุ บัณฑิตศึกษาสังกัดกลุ่มวิจัยฯ และทีมวิจัยของ ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “23rd International Congress on Irrigation and Drainage ณ Mexico city” ประเทศเม็กซิโก ทั้งนี้ น.ส.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ บัณฑิตศึกษาสังกัดกลุ่มวิจัยฯได้รับเกียรติให้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Evaluation of the Water Footprint of Sugarcane in Eastern Thailand