ประธานบริษัท H&K Engineering Co.,Ltd. จากเมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานผู้แทนประเทศไทย บริษัท มิตซูบิชิ มาฮินดร้า อะกรีคัลเซอรัล แมชชีนเนอรี่ คัมพะนี ลิมิเต็ด มาประชุมร่วมกับ ผศ.ดรขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

25600606_๑๗๐๖๐๗_0001 25600606_๑๗๐๖๐๗_0002 25600606_๑๗๐๖๐๗_0005

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60 Mr. Honda Takao ประธานบริษัท H&K Engineering  Co.,Ltd. จากเมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานผู้แทนประเทศไทย บริษัท มิตซูบิชิ มาฮินดร้า อะกรีคัลเซอรัล แมชชีนเนอรี่ คัมพะนี ลิมิเต็ด ได้มาประชุมร่วมกับ ผศ.ดรขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ นักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สังกัดกลุ่มวิจัยฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบไม่ทำลายตัวอย่าง (portable near infrared (NIR) instrument) ณ กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น